Հաճախորդների նկարագիրը

Միջին ձեռնարկություններ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, արտադրության, տրանսպորտի, ծառայությունների, էներգետիկայի, տուրիզմի և առողջապահության ոլորտներից, որոնք գործունեություն են ծավալում Հայաստանում և Վրաստանում.

Ինչու աշխատել մեզ հետ

Կապիտալ Լոկուսում մենք ներդրել ենք բոլոր գործառույթները, որոնք ակնկալվում են անհատական ամբողջական ֆինանսավորման լուծումների բացահայտման, նախագծման, բանակցման և ներգրավման ուղղությամբ.

Ֆինանսավորման լուծումներ

Ուսումնասիրել ֆինանսավորման լուծումներ դիվերսիֆիկացված ֆինանսական աղբյուրներից և ֆինանսական գործիքակազմի լայն ընտրանուց.