კლიენტის პროფილი

Capital Locus-ი მოიზიდავს ფინანსურ სახსრებს კომპანიებისათვის შემდეგი სფეროებიდან: ინდუსტრია, სოფლის მეურნეობა, წარმოება, ტრანსპორტი, მომსახურეობა, ენერგეტიკა, ტურიზმი და ჯანდაცვა.

თანამშრომლობის უპირატესობები

Capital Locus-ში ჩვენ დავნერგეთ ყველა ის ფუნქცია, რომელიც აუცილებელია კომპანიებისათვის სრული და საჭიროებებზე მორგებული დაფინანსების შესაძლებლობების მოძეიბის, შეთანხმებისა და მოზიდვისათვის.

დაფინანსების შესაძლებლობები

Capital Locus-ში კომპანიების დაფინანსებისას განვიხილავთ ფინანსური ინსტრუმენტების მრაფალფეროვან არჩევანს და კრედიტორებისა და ინვესტორების დიდ ბაზას.